Een gietvloer als je duurzaam leeft

gietvloer

Een duurzaam leven is een levensstijl die erop gericht is de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die we gebruiken te verminderen en onze impact op het milieu te verkleinen. Het is een manier van leven die duurzaam is voor onszelf, voor anderen en voor de planeet. Een duurzaam leven betekent niet dat we geen gebruik mogen maken van natuurlijke hulpbronnen, maar wel dat we ze op een verantwoorde manier gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor hernieuwbare energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen, of kiezen voor milieuvriendelijke manieren van vervoer zoals fietsen of openbaar vervoer. Of je neemt een gietvloer waarmee je energie bespaart. 

gietvloer

Denk na over consumptie 

Wat is consumptie? Consumptie betekent het gebruik van goederen en diensten door huishoudens. Het woord consumptie komt van het Latijnse woord consumeren, dat “opmaken” betekent. We kunnen consumeren op verschillende manieren. We kunnen dingen kopen die we één keer gebruiken en weggooien, of we kunnen dingen kopen die we herhaaldelijk kunnen gebruiken. We kunnen ook dingen lenen of huren in plaats van ze te kopen. Duurzaam consumeren is een manier van consumeren waarbij we rekening houden met de impact die onze aankopen hebben op het milieu en de maatschappij. Het betekent kiezen voor producten en diensten die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu.

Het correct scheiden van afval

Afval scheiden is belangrijk voor het milieu. Het scheiden van afval zorgt ervoor dat er minder afval in landfills (stortplaatsen) terecht komt. Dit scheelt ruimte en vermindert de uitstoot van methaan (een krachtige broeikasgas). Bovendien kunnen sommige materialen die in het afval zitten, hergebruikt worden of opnieuw verwerkt worden tot nieuwe producten. Wanneer je je afval scheidt, maak je onderscheid tussen verschillende soorten: Restafval: Dit is het afval dat je niet kunt hergebruiken of recycling. Het gaat om materialen die niet geschikt zijn voor verwerking, of materialen waarvan de verwerking te veel energie zou kosten. Restafval wordt verbrand en omgezet in energie. Papier: Papier is een materiaal dat veel wordt gerecycled. Het wordt hergebruikt door het te vermalen en opnieuw te maken tot nieuw papier.