Hoe maak ik een IHP?

Als je dit artikel leest, ben je waarschijnlijk benieuwd hoe je een IHP kunt maken. ihp staat voor integraal huisvestingsplan. Kort samengevat biedt dit plan een toekomstperspectief voor schoolbesturen en de gemeente met betrekking tot de huisvesting van het onderwijs. Een IHP is belangrijk om de kwaliteit van de huisvesting te kunnen waarborgen. Het plan geeft inzicht in investeringen die de komende jaren verricht zullen moeten worden. Maar wat staat er nu allemaal in een IHP? En hoe stel je een IHP op? In het artikel van vandaag vertellen we je er meer over. Ben je hier benieuwd naar? Lees dan snel verder.

Dit staat er in een IHP

Kort gezegd wordt in een IHP het toekomstperspectief van de huisvesting van het onderwijs geschetst. De kaders voor de realisatie en het onderhoud van deze huisvesting worden in een ihp geformuleerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van onderwijshuisvesting en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud van de schoolgebouwen. Een IHP is belangrijk om de kwaliteit van huisvesting te kunnen waarborgen en in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Een IHP geeft dus inzicht in welke investeringen gemeente en schoolbesturen de komende jaren kunnen verwachten.

Zo maak je een IHP

In opdracht van de PO-raad, VO-raad en VNG is de ‘Handreiking IHP’ opgesteld. In deze handreiking staat beschreven welke stappen je moet doorlopen om een IHP te kunnen maken, hoe deze stappen ingevuld kunnen worden en tot welke deelproducten dat leidt. ICSadviseurs is de penvoerder voor deze landelijke ‘Handreiking IHP’. De afgelopen jaren heeft ICSadviseurs tientallen IHP’s opgesteld door het hele land. Zij kunnen je goed helpen bij het opstellen van een IHP en kunnen je met hun expertise hierin goed adviseren. Ze hebben verschillende vestigingen door heel het land, namelijk in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Bekijk hun website om te kijken waar en hoe zij je verder kunnen helpen.